Voorverkoop

  1. Bij het reserveren van voorverkoopwijnen, die 1 jaar uiterlijk 3 jaar later worden uitgeleverd dient het bedrag binnen 1 maand na de bevestigingsfactuur op onze rekening te worden bijgeschreven.
  2. Wanneer de betaling niet binnen 1 maand heeft plaats gevonden heeft Drankenspeciaalzaak Ton Overmars het recht om de koop te annuleren.
  3. Bij het onverhoopt niet kunnen uitleveren van Drankenspeciaalzaak Ton Overmars van de dranken aan de consument na betaling van de consument dient Drankenspeciaalzaak Ton Overmars het gestorte bedrag terug te storten of een gelijkwaardige drank in overleg met consument te vergoeden.
  4. Bij het reserveren van dranken die binnen 12 maanden worden geleverd, dient 50% te worden betaald na factuur/ bevestiging, het restant bij aflevering.
  5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  6. In geval van wanbetaling van de consument heeft Drankenspeciaalzaak Ton Overmars behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  7. Drankenspeciaalzaak Ton Overmars heeft het recht om de gereserveerde dranken die niet tijdig betaald zijn conform onze leveringvoorwaarden niet uit te leveren.
  8. Goederen blijven in eigendom van Drankenspeciaalzaak Ton Overmars totdat aan alle verplichtingen is voldaan.
  9. Bij verhuizing van de consument is de consument zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het nieuwe woon- of afleveradres. Dit nieuwe adres kan worden doorgegeven op het algemeen mailadres info@tonovermars.nl.